Projekt UE

 

 

Sfinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Wiejskie SPA – Mysłakowice”
mająca na celu utworzenie jednego miejsca pracy poprzez samozatrudnienia w ramach tworzonej działalności gospodarczej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywany wyniki operacji:
Stworzenie całorocznego ogrodowego SPA, dającego możliwość relaksu i regeneracji